Občianske právo


 
V rámci výkonu svojho povolania a na základe získanej praxe advokátka poskytuje tieto právne rady a služby v oblasti občianskeho práva:

  • záväzkové právo ( vyhotovovanie zmlúv, posudzovanie návrhov zmlúv), zabezpečenie záväzkov

  • vymáhanie pohľadávok - od ich uznania súdnou alebo mimosúdnou cestou až po vymoženie v exekučnom konaní

  • zastupovanie v rámci správneho súdnictva

  • vlastnícke právo - prevody nehnuteľností, zastupovanie pred katastrálnym úradom

  • spoluvlastníctvo - zrušenie a vyporiadanie podielového ako i bezpodielového spoluvlastníctva manželov ( počas manželstva aj po rozvode )

  • rodinné právo - zastupovanie v rozvodovom konaní, v konaní o úpravu práv a povinností k maloletým deťom