Pracovné právo


 
V rámci výkonu svojho povolania a na základe získanej praxe advokátka poskytuje tieto právne rady a služby v oblasti pracovného práva:

  • vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru

  • zastupovanie zamestnanca alebo zamestnávateľa v konaniach o uplatnenie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru