Trestné právo


 
V rámci výkonu svojho povolania a na základe získanej praxe advokátka poskytuje tieto právne rady a služby v oblasti trestného práva:

  • zastupovanie obvineného alebo obžalovaného v
    trestnom i priestupkovom konaní