Profil


 
      Mgr. Martina Masárová, absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vykonáva advokátske povolania v súlade s ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov.

      Pritom poskytuje právne služby na základe osvedčenia vydaného Slovenskou advokátskou komorou po absolvovaní koncipientskej praxe a po úspešnom vykonaní advokátskych skúšok.

      Advokátka poskytuje svoje služby najmä v oblasti Piešťan, Nového Mesta nad Váhom, Trnavy a okolia a to v sídle svojej kancelárie. Je však možné po predchádzajúcej dohode s klientom poskytovať tieto služby i v iných mestách a v mieste sídla alebo bydliska klienta.

      Právne služby poskytuje okrem slovenského i v anglickom jazyku.